Help
Click on the slide!

20. dubna 2014

VELIKONOČNÍ KONCERT v kapli Nejsvětější Trojice v Kamence 

KALENDÁŘ AKCÍ NK 2014 – plánovaný

LEDEN

5.-6.XXXX„Tříkrálová charitní sbírka“ – tříkrálové koledování po vsi a zajištění charitní sbírky v  Kamence,

organizátor sbírky: Charita Odry

ÚNOR

2.XXXXXX„Superfarmář“ – turnaj v deskové hře, spolupráce s Press-Pygmalion, s.r.o.

14.-16.XXX„Sněhové sochání & bivak“ – výtvarná dílna, opékání, bivak ve sněhu v Kozí zahradě

BŘEZEN

22.XXXXX„Morana pryč!“ – vynášení zimy ze vsi, výtvarné dílny, průvod, opékání

DUBEN

20.XXXXX„Komunitní velikonoční dílničky“ – zajištění tvůrčích a kulinářských dílen a promítání;

spolupráce se  ZŠ Heřmanice u Oder

20. XXXXX„Velikonoční koncert“ – v kapli Nejsvětější Trojice v Kamence

26.-27.XXX„Zlatá včela 2014“ – účast Včelařského kroužku mládeže Kančí hory na oblastním kole soutěže mladých včelařů

30.XXXXX„Filipojakubská noc“ – stavění máje, opékání, promítání, přespání na seně

KVĚTEN

XXXXXXXXXX„Ukliďme svět!“ – dobrovolná práce pro místní životní prostředí ve spolupráci se ZŠ Heřmanice u Oder

23.XXXXX„Noc kostelů“ – koncert, výstava – zapojení kaple Nejsvětější Trojice v Kamence do mezinárodního projektu

ČERVEN

13.-15.XXX„Fojtství Chlebovice“ – účast Včelařského kroužku mládeže Kančí hory na víkendovém pobytu

ve včelařském naučném areálu Chlebovice

ČERVENEC

XXXXXXXXXX„Kozí vandr–  lesní táboření“ – putování po Kančích horách, koupání, hry, bivak

XXXXXXXXXX„Letní kino“ – zahradní kino pro sousedy

XXXXXXXXXX„Přespávání v týpí a letní hráčské doupě“ – pravidelné opékání, hry a přespání v týpí

SRPEN

XXXXXXXXXX„Letní kino“ – zahradní kino pro sousedy

XXXXXXXXXX„Přespávání v týpí a letní hráčské doupě“ – pravidelné opékání, hry a přespání v týpí

13.-25.XXX„Needed Employability Wonders “ – mezinárodní školení mládeže  v Kamence

XXXXXXXXXX„Traktoriáda“ – V ětřkovice – přátelské setkání podomácku vyrobených traktorů a fréz – zajištění lukostřelby a prakostřelby; pořadatel: TAZI-Team

ŘÍJEN

31.XXXXXX„Podzimní dýňování na kopci“ – výtvarné a kulinářské dílny, taneční rej masek, promítání a soutěže;

ve spolupráci se ZŠ Heřmanice u Oder

LISTOPAD

1XXXXXXX„Martinské posvícení“ – výtvarné dílny, hry, soutěže, posvícenská hostina; ve spolupráci se ZŠ Heřmanice u Oder

PROSINEC

XXXXXXXXXX„Jarmark v Jerlochovicích“ – zajištění kreativních dílen pro malé i velké; pořadatel: Osvětová beseda Jerlochovice

XXXXXXXXXX„Lucie“ – tradiční pochůzka „Lucek“ po vsi, koleda, pozvání na adventní koncert

XXXXXXXXXX„XI. Vánoční jarmark“ – Odry – zajištění kreativních dílen pro malé i velké; pořadatel: Město Odry

XXXXXXXXXX„Komunitní vánoční dílničky“ – zajištění tvůrčích dílen a promítání; spolupráce se  ZŠ Heřmanice u Oder

21.XXXXX„Adventní koncert“ –  v kapli Nejsvětější Trojice v Kamence

XXXXXXXXXX„Živý Betlém aneb Putování do Betléma“ – účast na komparzu živého Betléma; pořadatel: K Pramenům o.s.,

Římskokatolická farnost Fulnek a MKC Fulnek